preskoči na sadržaj
vijesti

NATJEČAJ - Tajnik Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA KRALJICE JELENE
PUT MIRA 3
21210 SOLIN

KLASA: 112-02/20-01/02  
URBROJ: 2180/01-12-02-20-1  
Solin, 27. srpnja 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole kraljice Jelene Solin i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ kraljice Jelene, Solin

Osnovna škola kraljice Jelene, Solin Put mira 3, 21210 Solin raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

Tajnik/ca Škole - 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme, rad u matičnoj školi;

 

Opći uvjet: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), prema članku 7. Pravilnika o radu OŠ kraljice Jelene i Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ kraljice Jelene, Solin

Uvjeti za tajnika Škole su:

a) završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • osobno ime,
 • adresu stanovanja,
 • kontakt; broj mobitela ili telefona
 • e- mail adresu
 • naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diploma, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave  ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja)
  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 27. 7. 2020. 09:29

Obavijest - radne bilježnice i ostali materijali

Za sve učenike osnovnih škola s područja grada Solina besplatne radne bilježnice i ostali radni materijal

 

ČLANAK

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 10. 7. 2020. 16:07

PODJELA SVJEDODŽBI UČENICIMA

Podjela svjedodžbi učenicima od 1.-7.razreda održati će se u četvrtak 9.srpnja 2020.god. prema slijedećem rasporedu:

 • 8.00 svi učenici 4. i 6.  razreda
 • 9.00 svi učenici 1. i 5. razreda
 • 10.00 svi učenici 3. i 7. razreda
 • 11.00 svi učenici 2. razreda

Učenici 8.razreda ne dolaze u školu po presliku svjedodžbe, već original svjedodžbu preuzeti će dana 22. srpnja 2020.god. u 19.00 sati. Tada će zajedno s roditeljima potpisati i predati prijavnice za upis u srednju školu.

Podjela svjedodžbi u PŠ Mravince i Kučine

 • 8.00 svi učenici 1. razreda
 • 8.30 svi učenici 2. razreda
 • 9.00 svi učenici 3. razreda
 • 9.30 svi učenici 4. razreda
  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 6. 7. 2020. 12:03

Dopunski rad Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 30. 6. 2020. 13:14

Povezanost digitalnih kompetencija STEM područja i engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Profesorica biologije, kemije i prirode Marijana Gudić i profesorica engleskog i njemačkog jezika Ružica Kandić su provele ispitivanje na temu „Povezanost digitalnih kompetencija STEM područja i engleskog jezika“ među učenicima sedmih razreda, pri čemu je sudjelovalo 107 ispitanika. U nastavku možete pogledati rezultate istraživanja.
 

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 4. 6. 2020. 12:31

ODLUKA O UPISU U 1.RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠK.GOD.2020/21.

       Dana 22.5.2020. obajvljena je Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk.god.2020/21. Odlukom se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. Na niže navedenoj poveznici je  Odluka o upisu učenika u 1. razred SŠ u šk.god.2020/21.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 29. 5. 2020. 14:44

IZBORNA NASTAVA

Dragi učenici i roditelji,

nudimo vam mogućnost izbora izbornih predmeta. U  našoj školi su to Vjeronauk (od 1. do 8. razreda),  Informatika (od 1. do 4. razreda, te 7. i 8. razred) i Talijanski jezik i Njemački jezik  (od 4. do 8. razreda). 

Od školske godine 2020./2021. uvodi se mogućnost izbora Informatike od 1. do 4. razreda osnovne škole, koja je u 5. i 6. razredu obvezujući predmet, a u 7. i 8. razredu ponovno izborni predmet.

Vjeronauk je izborni predmet za učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole.

Talijanski jezik i Njemački jezik  (kao drugi strani jezik) je izborni predmet za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole.

Izborna nastava organizira se dva sata tjedno, odnosno 70 sati godišnje.

Nastava se organizira  u odgojno-obrazovne skupine ovisno o broju zainteresiranih učenika, prostornim, organizacijskim i kadrovskim mogućnostima škole i sukladno navedenom utvrdio bi se konačni broj skupina i raspored nastave.

Nastava se polazi redovito, a zaključna ocjena na kraju školske godine, upisuje se u svjedodžbu učenika i ostalu pedagošku dokumentaciju.

Učenik je obvezan redovito polaziti nastavu, nakon što se odlučio za izborni predmet, a prekid polaženja nastave izbornog predmeta može se obaviti samo nakon završetka nastavne godine (najkasnije do 30. lipnja) i to pisanim zahtjevom Učiteljskom vijeću škole (članak 10. stavak 6. Zakona o izmjenama i dopunama  ZOOSŠ-a, NN broj 68/2018)

 

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 27. 5. 2020. 10:11

Dan biološke bioraznolikosti Vijest ima dokument u privitku

Na satu prirode su učenici 5. razreda i učenici 7.razreda na satu biologije  obilježili Dan biološke raznolikosti s učiteljicom Marijanom Gudic. Medu brojnim radovima izdvojili smo nekoliko koje mozete pogledati na navedenim poveznicama.

U prilogu su i posteri ucenika 5.b razreda Dina Radanovića  i 7.c razreda Nike Šarlije, a od učenika 5.e Šimuna Šušmelja pogledajte zanimljiv videouradak.

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 22. 5. 2020. 21:45

Raspored nastave za 25.5.2020. za učenike od 1. do 4.razreda Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

objavljene su nove preporuke HZJZ i MZO za organizaciju rada u razrednoj nastavi koje će se primjenjivati od 25. svibnja 2020. 

Prema navedenim uputama u ponedjeljak 25. svibnja 2020. godine kreće redovna nastava za učenike od 1. do 4. razreda i to prema slijedećem rasporedu:

MATIČNA ŠKOLA

Jutro u 8:00 sati  - 2.a , 2.b,  4.a ,4.b

Jutro u 8:15 sati -  2.c , 2.d , 4.c , 4.d

 

Poslijepodnevna smjena 13:00 sati – 1.a,  1.b,  3.a,  3.b

Poslijepodnevna smjena 13:15 sati – 1.c,  1.d,  3.c,   3.d

 

PŠ MRAVINCE

Jutro u 8:00 sati  - 1.r

Jutro u 8:15 sati -  3.r

Poslijepodnevna smjena 13:00 sati – 2.r

Poslijepodnevna smjena 13:15 sati – 4.

 

PŠ KUČINE

Jutro u 8:00 sati  - 1.r

Jutro u 8:15 sati -  4.r

Poslijepodnevna smjena 13:00 sati – 2.r

Poslijepodnevna smjena 13:15 sati – 3.r

 

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 22. 5. 2020. 12:21

Go Eco! Vijest ima dokument u privitku

Pitanje ekologije, našeg odnosa prema prirodi i njenog očuvanja je posljednjih godina tema koju svi spominjemo, ali danas, više nego ikada, važnost očuvanja naše prirode i okoliša je na prvom mjestu.

Tijekom trajanja epidemije COVID 19, svi smo primijetili da je izostanak ljudske aktivnosti blagotvorno djelovao na prirodu. Kao da je planet Zemlja doživjela dugo željeni predah i napokon, nakon dugo vremena prodisala punim plućima: oporavili su se neki eko sustavi, ozelenjele su površine koje su prije bile pokrivene kamenom i betonom, životinje su se vratile u grad, jer se više nisu bojale…

Zašto ne bismo nastavili njegovati naš planet jednom kada se vratimo u „normalan“ način života?

Upravo su naši učenici zajedno s profesoricom Ružicom Kandić, u sklopu gradiva engleskog jezika sedmog razreda, pronašli način na koji pozivaju svoje vršnjake da očuvaju naš jedini dom poduzimajući male, jednostavne korake, koji mnogo znače.

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 22. 5. 2020. 09:35

Mišljenje školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti učenika za određeno zanimanje Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i roditelji,

s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i organizaciju rada u Službi za školsku i adolescentnu medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ,  ovim putem Vas obaviještavamo da će se Mišljenje nadležnog školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti učenika za određeno zanimanje, tj.  smjer u srednjoj školi, za školsku godinu 2020./2021., izdavati uz prethodnu najavu telefonom/e-poštom nadležnom školskom timu.

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 21. 5. 2020. 13:42

NASTAVAK AKTIVNOSTI VEZANO ZA UPIS U PRVI RAZRED Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

temeljem obavijesti koju smo zaprimili od Ministarstva znanosti i obrazovanja, Uprave za odgoj i obrazovanje, a sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, obavještavamo vas da se mogu nastaviti aktivnosti vezane uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u školskim ustanovama.

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 21. 5. 2020. 13:17

ORGANIZACIJA RADA U RAZREDNOJ NASTAVI OD 25. SVIBNJA 2020. Vijest ima dokument u privitku

Na mrežnim stranicama Škole za život objavljenje su Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo  https://skolazazivot.hr/najnovije-preporuke-i-upute-hrvatskog-zavoda-za-javno-zdravstvo-za-rad-predskolskih-ustanova-i-razredne-nastave-glazbenih-skola-i-skola-stranih-jezika/ 

i preporuke MZO za organizaciju rada

https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-razrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave-od-25-svibnja-2020/

U skladu s preporukama obavještavamo  roditelje da:

*da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,

*da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

Molimo Vas da pažljivo proučite preporuke HZJZ i MZO.

O organizaciji nastave od ponedjeljka 25. svibnja 2020. roditelji će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole, odnosno svojih razrednika.

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 21. 5. 2020. 12:29

Svjetski dan pčela - 20.svibnja Vijest ima dokument u privitku

Svjetski dan pčela - 20.svibnja

"Nestanu li pčele s planeta Zemlje, čovjeku kao vrsti ostaje još oko 4 godine života", poznata je izjava Alberta Einsteina koju smo svi sigurno barem jednom čuli, a ako ne promijenimo nešto u vezi njihove dobrobiti, mogli bismo na teži način saznati je li ona istinita.

Kako je sve započelo?

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 20. 5. 2020. 12:16

UPISI DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE –OBAVIJEST ZA RODITELJE Vijest ima dokument u privitku

Dragi roditelji,

s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i organizaciju rada u Službi za školsku medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ-a, ovim putem Vas obaviještavamo o nastavku aktivnosti i uputama vezanim uz preglede djece pred upis u 1.razred osnovne škole, za školsku godinu 2020/21.

 

Molimo da pročitate upute Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ-a gdje možete i preuzeti potrebne dokumente prilikom pregleda.  OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 10. 5. 2020. 21:21

Obavijest roditeljima - Upute HZJZ i preporuke MZO Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave koje će se primjenjivati za prva dva tjedna otvaranja škola za razrednu nastavu.

Poveznice:

MZO:https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-razrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave/

HZJZ:https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf

 

Klikom na Opširnije nalaze se dokumenti za roditelje 

S poštovanjem,
Ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 4. 5. 2020. 12:45

PROJEKTNI DAN U VRIJEME KORONE Vijest ima dokument u privitku

Iako nastavu obavljamo na daljinu, naša škola , Osnovna škola kraljice Jelene, Solin, odlučila se za provođenje Projektnog dana, u okviru obnavljanja statusa Eko škole.

         Unatoč tome što smo u virtualnim učionicama, učitelji i učenici su rado prihvatili  i sudjelovali u ovom, za sve nas, novom načinu izvođenja aktivnosti tijekom Projektnog dana. Tako, 23. ožujka nije bilo odlazaka na terensku nastavu u prirodu kao prethodnih godina. 

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 6. 4. 2020. 21:31

Radno vrijeme skole

Radno vrijeme škole od 25. ožujka 2020.god.
Za vrijeme trajanja pandemije COVID 19 virusa, OŠ kraljice Jelene ne radi neposredno sa strankama.
U školi je organizirano dežurstvo za potrebe škole.
Stranke se školi mogu obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: ured@os-kraljicejelene-solin.skole.hr
Ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 26. 3. 2020. 12:43

Obnova statusa eTwinning škole 2020.-2021.

Naša  škola obnovila je status  eTwinning School  2020.- 2021 .To je priznanje eTwinning timu naše škole za predan rad i postignuća na brojnim eTwinnning  i Erasmus+ projektima .

Ova obnova statusa eTwinnning škole primjer je svim ostalim školama i priznanje eTwinninga za našu predanost i posvećenost promociji eTwinninga i njegovih vrijednosti.

eTwinning platforma je jedna od aktivnosti  programa Erasmus+ namijenjena  međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Platforma služi nastavnicima  i njihovim učenicima kao sredstvo za suradnju, razmjenu znanja, upoznavanje  s kolegama iz drugih europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima. eTwinning je najveća  zajednica učitelja na svijetu.

Naša škola morala je dokazati svoj uspješan rad na projektima, razvoju informatičke pismenosti, inovativnu i kreativnu nastavnu praksu, kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika i suradničko učenje nastavnika i učenika. Dokaz naše predanosti i uspješnosti je upravo ova nagrada. Obveza nam je i želja da i dalje budemo dio ove dinamične, kreativne i inovativne  zajednice. Također, želimo  potaknuti kolege na uključivanje na ovu platformu koja pruža bezbroj mogućnosti  koje možemo  iskoristiti!

Popis nagrađenih škola eTwinning 2020.- 2021. bit će objavljen krajem ožujka - početkom travnja 2020. godine. Službena najava objavljena je na eTwinning .net portalu i na ostalim kanalima vijesti eTwinninga i Europske komisije.          

               

Ponosni smo na dobiveno priznanje i oznaku  eTwinning škole 2020. – 2021.!

  :: opširnije :: 


objavio: EDITA RIZVAN  datum: 18. 3. 2020. 12:45

Obustavljaju se upisi u 1. razred

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u 1. razred osnovne škole. 

Osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole.

Roditelji će o svemu biti pravovremeno obaviješteni.

 Ravnateljica

Vesna Ružić,prof

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 18. 3. 2020. 12:41

Raspored TV nastave - 18. ožujka 2020. Vijest ima dokument u privitku

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

1. - 4. razred HRT 3. program

1. razred - počinje u 8.00 sati

2. razred - počinje u 10.00 sati

3. razred - počinje u 13.00 sati

4. razred - počinje u  15.00 sati

Radni materijali uz Školu na Trećem dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život - https://skolazazivot.hr/materijali/

5. - 8. razred  Sportska televizija

5. razred OŠ 08.00 sati TK, ENG, NJEM, GK

6. razred OŠ 08.55 sati INF, MAT, TZK, ENG

7. razred OŠ 10.00 sati POV, KEM, BIO, ENG

8. razred OŠ 11.05 sati HRV, POV, KEM, BIO

Sve ostale video lekcije za osnovnu i srednju školu dostupne su na mrežnim stranicama Škole za život - https://skolazazivot.hr/video-lekcije/

Raspored pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 17. 3. 2020. 20:45

Raspored TV nastave - 17.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

1. - 4. razred HRT 3. program

5. - 8. razred  Sportska televizija

Raspored pod opširnije.

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 16. 3. 2020. 17:32

Odluka Gradonačelnika Grada Solina Vijest ima dokument u privitku

Odluka Gradonačelnika Grada Solina po prijedlogu Stožera Civilne zaštite Grada Solina u cilju prevencije širenja virusa COVID - 19.

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 16. 3. 2020. 17:04

Pristup virtualnim učionicama za učenike

Dragi učenici,

pristup virtualnim učionicama se nalazi na sljedećim poveznicama po razredima:

5.a

5.b

5.c

5.d

5.e

5.f

6.a

6.b

6.c

6.d

6.e

7.a

7.b

7.c

7.d

7.e

8.a

8.b

8.c

8.d

8.e

8.f

Napomena: Učenici koji se dosad nikad nisu ulogirali u Office365 trebaju to napraviti koristeći ovu poveznicu. Upute kako se ulogirati preuzmite ovdje. Za učenike koji su već barem jednom ulogirani u Office365 dovoljno je odabrati poveznicu za pripadajući razred.

Trenutačno je nedostupan pristup OFFICE 365 za one učenike koji do sada nisu koristili navedenu uslugu. Obavijestit ćemo vas kada CARNET ukloni poteškoće.

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 16. 3. 2020. 14:48

Obavijest nastava

NASTAVA NA DALJINU

Na poveznici https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored/3597 objavljivati će se raspored nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu kao I raspored objavljivanja sadržaja putem televiziskih programa.

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 15. 3. 2020. 17:22

Nastava na daljinu, raspored Vijest ima dokument u privitku

Na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.


OSNOVNA ŠKOLA:


SREDNJA ŠKOLA:


OSNOVNA ŠKOLA - razredna nastava:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat će u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima svaki dan, od ponedjeljka 16. ožujka, u sljedećim terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:
 

Razred Termin
1. razred OŠ 8.00 - 10.00 sati
2. razred OŠ 10.00 - 12.30 sati
3. razred OŠ 13.00 - 16.00 sati
4. razred OŠ 16.00 - 19.00 satiOSNOVNA ŠKOLA - predmetna nastava i SREDNJA ŠKOLA:

Od ponedjeljka, 16. ožujka, viši razredi osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) i srednjoškolci će imati mogućnost pratiti online nastavne sadržaje i putem Sportske televizije.
 

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 14. 3. 2020. 21:07

O B A V I J E S T

 1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine, a zbog pandemije koronavirusa, obustavlja se nastava u svim osnovnim školama u Republici Hrvatskoj. To znači da učenici neće dolaziti u školu.
 2. Učenici razredne nastave pratit će nastavu na 3. programu Hrvatske radio televizije

po slijedećem rasporedu:

 1. razred OŠ od 8.00 do 10. 00 sati
 2. razred OŠ od 10.00 do 12.30 sati
 3. razred OŠ od 13.00 do 16.00 sati
 4. razred OŠ od 1600 do 19.00 sati
 1. Roditelji učenika razredne nastave koji nisu u mogućnosti ostaviti dijete pod nadzorom kod kuće mogu doći u školu gdje će biti organiziran prihvat (ne nastava).
 2. Učenici Posebne skupine biti će u prihvatu po običajnom rasporedu rada/ prihvat.
 3. Za učenike od 5 . do 8. razreda utvrdit će se raspored i sadržaji za online nastavu od 4 do 5 sati na dan. Osim toga i Sportska televizija će emitirati sadržaje za nastavu u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Raspored nastave od 3 do 5 sati dnevno će se objaviti na web stranicama MZO-a, Škole za život, CARNET-a i škole.
 4. Preporučujemo roditeljima da nadziru rad i postupanja djece prilikom ovih obrazovnih aktivnosti jer je to nužno.
 5. Sve potrebne upute roditelji i učenici mogu dobiti od svojih razrednika/učitelja  putem službenih e-mail adresa koje se nalaze na web stranici škole.
 6. Molimo sve učenike i roditelje za razumijevanje, odgovorno i korektno postupanje u ovim iznimno teškim i osjetljivim trenucima.
 7. Svi učitelji, stručni suradnici i ostali zaposlenici škola obvezatni su doći u školu prema svom redovnom rasporedu.

      Ravnateljica

      Vesna Ružić

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 13. 3. 2020. 17:46

Obavijest Vijest ima dokument u privitku

Pod opsirnije nalaze se dokumemti vezano za nastavu

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 13. 3. 2020. 16:17

E-mail adrese za komunikaciju Vijest ima dokument u privitku

U prilogu se nalaze e-mail adrese svih razrednik. 

Za sve informacije možete se obratiti razrednicima na navedene e-mailove.

Prilog se nalazi na KONTAKTI ili pod opširnije

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 13. 3. 2020. 14:49

Preporuka HZJZ Vijest ima dokument u privitku

Preporuke HZJZ za mjere prevencije korona virusa  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 9. 3. 2020. 12:58

UPISI 2020/21. Vijest ima dokument u privitku

PRIJAVE DJECE DORASLE ZA UPIS U 1. RAZRED OŠ U ŠK.GOD.2020/21. PROVODIT ĆE RODITELJI/STARATELJI U VREMENU OD 10.-20.02.2020.  ELEKTRONIČKIM PUTEM NA STRANICI  SPLITSKO-DALMATINSKE    ŽUPANIJE www.dalmacija.hr ( POD OBAVIJESTI ).

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 25. 2. 2020. 10:30

11.veljače 2020. Dan sigurnijeg interneta/Safer Internet Day

Učenici Osnovne škole kraljice Jelene obilježili su svjetski Dan sigurnosti na internetu/ Safer Internet Day 11.02.2020. Međusobno su razmijenili  iskustva, raspravljali o prednostima koje pruža internet kao i o opasnostima koje vrebaju na internetu.

Čitajući slikovnicu „Sigurni s Neticom“ učenici nižih razreda upoznali su se sa situacijama koje mogu biti opasne i načinima na koje će u tim situacijama reagirati. Proučili su pravila kojih se trebaju pridržavati kako bi bili sigurni te zapamtili besplatni broj 0800 606 606 na koji se mogu obratiti kada je to potrebno.

Nakon toga rješavali su kvizove o sigurnosti na internetu kako bi provjerili i utvrdili svoja znanja.

 

 

 

Klikni i vidi fotogaleriju.

Pogledaj video o obilježavanju Dana sigurnijeg interneta.

Materijali koje smo koristili pri obilježavanju Dana sigurnijeg interneta:

Sigurnih pet za sigurniji internet

Edukacijski paket

  :: opširnije :: 


objavio: NIVES BOGDAN  datum: 13. 2. 2020. 19:34

Natjecanje iz gimnastike

1.mjesto na županijskom gimnastičarskom natjecanjusmiley

Čestitamo našoj ženskoj gimnastičarskoj ekipi na osvojenom 1. mjestu na županijskom natjecanju u Splitu dana 7.2.2020.god. Čestitamo i njihovoj profesorici Jadranki Sučić.

Presretni smo što ćemo na državnom natjecanju iz gimnastike u Osijeku braniti boje naše škole.

Sretno.

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 11. 2. 2020. 08:54

SUDJELOVANJE U NOĆI MUZEJA

Noć muzeja u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir

Treću godinu za redom naši marljivi učenici bili su dio jedne veoma poznate i nama drage manifestacije, Noći muzeja. I ove godine ostvarili smo izvrsnu suradnju s Javnom ustanovom u kulturi Zvonimir. Njeni djelatnici, profesori Jure Milić i Vesna Podrug održali su našim učenicima kratko predavanje o izradi mozaika i njihovoj namjeni kroz prošlost.  Nakon uvodnih predavanja i radionica učenici su se okušali u izradi mozaika kroz izvannastavne aktivnosti i nastavu Likovne kulture. Radili su u grupama mozaike s antičkim motivima. Cilj ove suradnje bio je na zanimljiv i učenicima prihvatljiv način približiti bogatu povijesno–kulturnu baštinu našeg zavičaja te odgajati generacije koje će znati cijeniti i čuvati  kulturno-povijesne znamenitosti. Mozaike smo izložili u galeriji Javne ustanove u kulturi Zvonimir u Noći muzeja, 31.siječnja 2020.godine. Mozaike su izradili učenici 2., 3. i 4. razreda PŠ Kučine (učiteljice J. Kelava, N. Bogdan, M. Pletikosić), 3. razreda PŠ Mravince (učiteljica E. Rizvan) te  3. c (učiteljica Z. Jerković) i 4. d (učiteljica M. Matas) razreda centralne škole.

Noć muzeja 2020.  https://youtu.be/dERIZ90cSXk

  :: opširnije :: 


objavio: JELENA KELAVA  datum: 10. 2. 2020. 20:35

Global School Play Day

Učenici svih razreda Područne škole Kučine, 3.razreda Područne škole Mravince, 1.b, 2.b, 3.c i 4.d razreda centralne škole obilježili su Global School Play Day. 

Učionice su postale igraonice u kojima su se igrale brojne društvene igre,  slagala Rubikova kocka, foto slagalice, vozili su se autići, igrao Uno, Crni Petar.. .

Bio je to dan bez digitalnih igara i igara na baterije. Tijekom dogovora i priprema za obilježavanje ovog dana, učenici su negodovali kada su čuli da se neće igrati suvremenim i sofisticiranim napravama, ali vrlo brzo su pokazali sebi da se može izvrsno zabaviti igrajući i "zastarjele igre" poput memorija, križić-kružić igre, šaha i sl.

Učenici učiteljica Nives Bogdan, Anite Čupić, Dolores Jaman, Zdenke Jerković, Jelene Kelave, Maje Matas, Maje Pletikosić, Ivane Risek  i Edite Rizvan danas su se igrali i kroz igru puno toga naučili.

Klikni i pogledaj FOTOGALERIJU.

  :: opširnije :: 


objavio: NIVES BOGDAN  datum: 10. 2. 2020. 17:19

Festival tolerancije

Tko su izbjeglice?

U sklopu Festivala tolerancije učenici sedmog razreda naše škole sudjelovali su u edukacijskom programu Film i diskusija – Digitalna kino-škola. Program je posvećen integraciji izbjeglica u društvo, a sastoji se od dvije osnovne cjeline: gledanje filma u VR tehnologiji te diskusija sa stručnjacima.

Našu su školu podsjetili predstavnici UNHCR-a Hrvatske, organizacije koja svojim djelovanjem pomaže tražiteljima azila, izbjeglicama, povratnicima i osobama bez državljanstva. Učenici su bili u prilici kroz diskusiju saznati najvažnije podatke o izbjeglicama te iznijeti svoja mišljenja, postaviti pitanja gostu – mladoj osobi iz Iraka koja je i sama dobila azil u Hrvatskoj te na taj način dobiti točne i provjerene odgovore.

Učenici su imali priliku pogledati film Oblaci nad Sidrom u kojem su doživjeli kako žive njihovi vršnjaci u izbjegličkim kampovima te su ujedno isprobali iskustvo gledanja filma u novoj tehnologiji.

Sudjelovanjem u ovom programu učenici su kritički sagledali problematiku izbjeglica, razvijali medijsku pismenost te dijelili vlastite osjećaje, dojmove i zaključke.

Jelena Karaman

 

U aktivnostima su sudjelovali i učenici nižih razreda, a kako je to izgledalo vidjet ćete ako pogledate naš video:

Video o našem sudjelovanju na Festivalu tolerancije 

 

  :: opširnije :: 


objavio: NIVES BOGDAN  datum: 5. 2. 2020. 16:35

Projekt e-Škole

Dana 1. veljače 2020. u sklopu projekta „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”, u našoj školi održana je radionica "e-Škole: Putevima  digitalnih  kompetencija". Predavanje i radionicu održala je profesorica informatike Suzana Mikulić iz Ekonomsko-birotehničke škole Split.

Svrha održavanja radionice je informiranje odgojno-obrazovnih djelatnika u školskim  ustanovama o programu  obrazovanja  za unapređenje digitalnih kompetencija u sklopu projekta e-Škole, kao i motiviranje za sudjelovanje  u  istom. Svim  školama  uključenim  u  program  e-Škole  bit  će osigurana  potrebna  infrastruktura, brojne digitalne usluge i sadržaji te podrška korisnicima za njihovu primjenu.

Primjena IKT opreme i baze znanja zasigurno će utjecati na podizanje kvalitete obrazovanja učenika naše škole.

 

Jelena Karaman

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 3. 2. 2020. 21:32

POKLONI ZA DJECU DJEČJEG DOMA MAESTRAL Vijest ima dokument u privitku

Tijekom mjeseca prosinca učenici naše škole su se uključili u akciju skupljanja poklona za djecu Doma Maestral u Splitu. Akciju  je podržalo preko 300 djece i roditelja naše škole. Svaki učenik je dobio ime i dob djeteta kojem je poklon upućen, te su svi također dobili pisma i čestitke povodom nadolazećih blagdana.

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 19. 12. 2019. 12:16

Zlatna večer matematike 2019.

     Zlatna večer matematike večer je u kojoj se na zanimljiv i kreativan način promovira matematika. Namijenjena je svim uzrastima od vrtića do srednjih škola. Svake godine zadana je određena tema koju treba povezati s  matematikom te osmisliti zanimljive aktivnosti, radionice i predavanja.

     Teme Zlatne večeri matematike 2019. bile su Matematika i kemija i Kultura matematike. Večer je realizirana 3.12.2019. u Staroj gradskoj vijećnici u Splitu.

 

  :: opširnije :: 


objavio: NIVES BOGDAN  datum: 16. 12. 2019. 19:55

NA GRANICI MOGUĆEGA - CARNET USERS CONFERENCE 2019.

NA GRANICI MOGUĆEGA - CARNET USERS CONFERENCE 2019.

 

Šibenik, 6.-8.11.2019.

Na ovogodišnjoj trodnevnoj konferenciji pod sloganom “Na granici mogućega” predstavljeni su brojni  kreativni primjeri primjene  informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju kroz šest glavnih tema konferencije: „Učenik u fokusu“, „Sadržaj je kralj, „Učitelj nove generacije“, „Tehnologija za promjene“, „Škole školama“ i  „Tehničke teme“.

Učiteljice naše škole Nives Bogdan i Zdenka Jerković na konferenciji su održale interaktivno izlaganje „Mali ljudi na velikom putovanju“  u sklopu teme „Škole školama“.

Interaktivno izlaganje "Mali ljudi na velikom putovanju" daje prikaz rada na međunarodnom Erasmus+ projektu “Mystery of History” učenika nižih razreda osnovne škole i njihovih učiteljica, koje su ujedno koordinatorice i idejne začetnice projekta. U izlaganju su konkretnim primjerima prikazani načini osmišljavanja, provođenja i vrednovanja projekta primjenom digitalnih alata kroz sve faze rada na projektu od osmišljavanja, provođenja do vrednovanja projekta.

Sudjelovanje u međunarodnim projektima pruža brojne mogućnosti ali i izazove u području obrazovanja. Stečene digitalne kompetencije pomažu učiteljima u razredu u osmišljavanju aktivnosti korištenjem IKT-a te čineći nastavu zanimljivijom i dinamičnijom. Zato je i cilj ovoga izlaganja bio ohrabriti i motivirati sudionike na uključivanje u međunarodne projekte.

Sve pohvale organizatorima i osoblju ovogodišnje konferencije.

Foto galerija:

CUC 2019.

Snimka izlaganja:

Mali ljudi na velikom putovanju - snimka

                                                                             Nives Bogdan i Zdenka Jerković

  :: opširnije :: 


objavio: NIVES BOGDAN  datum: 11. 12. 2019. 23:49

2. mjesto u Hrvatskoj na natjecanju Dabar učeniku Noi Hornischeru

Ove godine, prvi put, naša Škola uključila se u natjecanje Dabar, međunarodnu inicijativu koja promiče informatiku i računalno razmišljanje.

 

Natjecanju je pristupilo 38 učenika 2., 3. i 4. razreda iz Kučina, učenici trećeg razreda iz Mravinaca, učenici 3. i 6. razreda centralne škole. Natjecali su se u kategorijama MikroDabar, MiliDabar i KiloDabar.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: NIVES BOGDAN  datum: 11. 12. 2019. 23:22

Gost predavač u Kučinama doc.dr.sc. Joško Markić

Danas je u Kučinama organiziran integrirani nastavni dan u sklopu projekta „Zdravoškolci – to smo mi“. Učenici su dan započeli pripremama za dolazak gosta, liječnika pedijatra Joška Markića. U uvodnom dijelu učenici su sa svojim učiteljicama i učiteljem razgovarali o ljudskom tijelu, zdravlju, načinu očuvanja  zdravlja i zdravom životu te su pripremili brojna pitanja za našeg gosta. Neka od njih su: Kako lijek ubija bakterije? Koje se bolesti najlakše liječe? Koje su bolesti jako teške? Što je zdravo jesti, a što ne? Koliko u našem tijelu ima kostiju? Koliko litara krvi ima dijete, a koliko odrastao čovjek? Koliko je naš mozak težak? Kako izračunati površinu našeg tijela?

  :: opširnije :: 


objavio: NIVES BOGDAN  datum: 11. 12. 2019. 20:11

Program Zaštita sigurnosti djece na internetu Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji!

Program Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija pokrenut je u suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) te u partnerstvu s Hrvatskom poštom i provodi se već nekoliko godina.

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 3. 12. 2019. 09:59

Kreativna radionica učitelja za udrugu Moje dijete Vijest ima dokument u privitku

Dana 29.11. 2019. u našoj školi održala se kreativna radionica koju je organizirala profesorica Katarina Prlić. Učitelji su izrađivali božićne ukrase za prodajnu izložbu koja će imati humanitarni karakter. Prikupljeni novac ćemo donirati udruzi Moje dijete iz  Solina.

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 29. 11. 2019. 12:29

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje Vijest ima dokument u privitku

Dana 18. studenoga 2019. obilježili smo Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Učenici nižih razreda sa svojim učiteljicama obilježili su ovaj dan kroz razne radionice. Paljenjem svijeća odana je počast svim poginulim braniteljima i herojima Domovinskog rata.

Učenici viših razreda sudjelovali su u radionicama, izrađivali panoe, gledali videozapise o stradanjima u Vukovaru. Svojim porukama, likovnim i literarnim radovima ukrasili su školske panoe.

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 20. 11. 2019. 14:04

Vukovar

U tjednu obilježavanja sjećanja na Vukovar, u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir, u Solinu, upriličena je izložba dječjih likovnih radova. Na izložbi su sudjelovali učenici iz OŠ Plokite i OŠ Manuš iz Splita, OŠ Slatine iz Slatina, OŠ don Lovre Katića, OŠ Vjekoslava Paraća i učenici naše škole. Izložba je otvorena uz prigodni program, 14. studenog, u 19 sati. 

GALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 17. 11. 2019. 22:26

VELIKI LOV NA BILJKE Vijest ima dokument u privitku

U okviru programa Eko škola ove školske godine smo se uključili u projekt VELIKI LOV NA BILJKE.

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 14. 11. 2019. 18:29

"Škola za život"- prvi savjetnički posjet Vijest ima dokument u privitku

U petak 8. studenoga u našoj školi održan je prvi savjetnički posjet nakon frontalnog uvođenja „Škole za život“.

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 12. 11. 2019. 14:06

Exploring storytelling through nature Vijest ima dokument u privitku

Naša Škola se i ove školske godine uključila u novi Erasmus+ projekt pod nazivom Exploring storytelling through nature. Projekt će trajati dvije godine u periodu od 31. 8. 2019. do 31. 8. 2021. godine. Koordinator projekta je Irska, a zemlje partneri su, pored Hrvatske, Italija, Francuska i Njemačka. 

  :: opširnije :: 


objavio: SANJA MATIĆ  datum: 10. 11. 2019. 08:34

NAŠ VODENI SVIJET

U sklopu projekta "Razmišljam EKOlogično", sufinanciranog od Europske unije i u suradnji Grada Solina, učenici naše škole pogledali su predstavu, Naš vodeni svijet. Glumica Barbara Visković je u interaktivnoj predstavi, učenike uvela u svijet ekologije.  Kroz pjesmu, razgovor i igru učenici su osvijestili na koji način očuvati Zemlju. Otpad treba pravilno sortirati i reciklirati, a pitku vodu treba štedjeti. Predmeti od plastike stvaraju velik problem za biljni i životinjski svijet te bi ju trebalo što manje koristiti, a nakon što više nije za upotrebu, odložiti u adekvatne spremnike. 

                                                                                                     učiteljica Maja Matas

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 7. 11. 2019. 22:52

„POSADI DRVO NE BUDI PANJ“

PŠ Mravince  sudjelovala je u akciji „Zasadi drvo ne budi panj“ u suradnji s lokalnom zajednicom.

Učenici od 1.-4. razreda sadili su čemprese na mjesnom groblju Mravince. Vrijedne ručice su kopale, sadile, zalijevale, unoseći mnogo ljubavi u nježne biljčice čempresa s nadom da će jednog dana biti ponosni na velika stabla čempresa koja će krasiti mjesto gdje njihovi mještani imaju vječni mir.

Ponosni smo na svoj rad i doprinos našem mjestu.

Fotogalerija:

Posadi drvo ne budi panj  

                                                                 Učiteljice i učenici PŠ Mravince

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 31. 10. 2019. 22:38

Europe Code Week

U organizaciji učiteljica iz PŠ Kučine tijekom ovoga tjedna u našoj školi obilježit će se Europski tjedan programiranja.

Učenici svih razreda iz Kučina, 3.razred iz PŠ Mravince i 3.c razred centralne škole provest će niz aktivnosti uz pomoć kojih će učenike uvesti u svijet programiranja.

Više o aktivnostima možete pročitati na

https://codeweek.eu/view/257972/prvi-koraci-u-programiranju 

 

  :: opširnije :: 


objavio: NIVES BOGDAN  datum: 14. 10. 2019. 16:57

Naših sretnih 13

Dana 7. listopada 2019. godine svečanom smo priredbom proslavili Dan škole.

Na samom početku programa svima okupljenima obratila se ravnateljica Vesna Ružić. U svom govoru čestitala je 13. rođendan naše škole te je istaknula uspjehe naših učenika i djelatnika u protekloj godini. Posebno je istaknula i pohvalila Marijanu Gudić i Anitu Čupić koje su zbog svoga predanog rada uvrštene među 510 najboljih učitelja u Hrvatskoj. Svim učiteljima ravnateljica je čestitala Dan učitelja te im zahvalila na suradnji, trudu i strpljenju koje ulažu u svakodnevni rad. S nekoliko prigodnih riječi okupljene je pozdravio i gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 14. 10. 2019. 08:16

Obilježili smo Dan neovisnosti

Dana 8. listopada 2019. godine u povodu ukopa kraljice Jelene, dana krunidbe hrvatskoga kralja Dmitra Zvonimira i Dana neovisnosti Republike Hrvatske naša škola sudjelovala je u svečanom programu. S početkom u 10  sati na starohrvatskom lokalitetu Šuplje crkve, krunidbene bazilike kralja Zvonimira, održana je svečana priredba u organizaciji grada Solina, Muzeja arheoloških spomenika Split, osnovnih škola s područja Grada Solina i Dječjeg vrtića Škrinjica – Solin. U programu su nastupili i polaznici Glazbene škole Silvije Bombardelli.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 14. 10. 2019. 08:13

Priredba povodom rođendana naše škole

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 4. 10. 2019. 08:46

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE U ŠK.GOD.2019./20.

Nastava u šk.god. 2019./20. počinje u ponedjeljak 09.09.2019.godine.

Raspored nastave za 9.9.2019.

CENTRALNA ŠKOLA

Smjena „B“  u 8.00 sati

2.b,2.d ,3.r, 5.r i 7.r

Smjena „A“  u 14.15 sati
2.a,2.c, 4.r, 6.r i 8.r

Međusmjena prvaši
Prijem prvaša  i svečana priredba u 11.30 sati.

Popis prvaša i novopridošlih učenika će biti objavljen na oglasnoj ploči u atriju škole 5. i 6. 9.2019. (četvrtak i petak) u atriju škole u vremenu od 8 do 13 sati.

Autobus za učenike putnike je 30 minuta prije nastave iz Kučina i Mravinaca a prijevoz putnika je nakon nastave.

 

PŠ MRAVINCI
2.r 3.r i 4.r u 9.00 sati
Prijem prvaša  i svečana priredba u 10.30 sati.

PŠ KUČINE
2.r, 3.r, 4.r u 8.00 sati
Prijem prvaša  i svečana priredba u 10.00 sati.

Svim učenicima želimo ugodan početak i uspješnu školsku godinu!

Ravnateljica:
Vesna Ružić,prof

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 6. 9. 2019. 09:34

Uspjeh Erasmus+ projekta "Mystery of History"

Naša škola bila je nositelj Erasmus+ projekta „Mystery of History“ u kojem su kao projektni partneri sudjelovale dvije škole iz Italije, Ferrara i Piacenza, zatim Ptuj iz Slovenije te OŠ Primorski Dolac iz Hrvatske. Projekt se provodio u razdoblju od 1. rujna 2017. do 31. ožujka 2019. i obuhvatio je čitav niz aktivnosti koje su imale za cilj europsku razmjenu kulture, prošlosti i baštine kroz koju su djeca, roditelji, učitelji i lokalna zajednica upoznavali svoje kulturno blago i zavičaj, ali i kulturnu baštinu drugih europskih naroda. 

Nakon 19 mjeseci predanoga rada, osmišljavanja projektnih aktivnosti i radionica, koordinatorici Nives Bogdan i članicama radnog tima projekta, učiteljicama Maji Pletikosić i Jeleni Kelavi iz PŠ Kučine, Editi Rizvan iz PŠ Mravince te Maji Matas i Zdenki Jerković iz centralne škole kraljice Jelene, stigla je odlična vijest iz Agencije za mobilnost i programe EU koja je projekt „Mystery of History“ ocijenila s maksimalnih 100 bodova.

  :: opširnije :: 


objavio: JELENA KELAVA  datum: 23. 8. 2019. 23:17

OBAVIJEST ZA RODITELJE UČENIKA 8. razreda Vijest ima dokument u privitku

U školskoj godini 2019./2020. učenici 8.razreda naše škole će posjetiti Vukovar u organizaciji MZO-a. Termin projekta „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ za OŠ kraljice Jelene, Solin je

od 10.-12. rujna 2019.god.

Roditeljski sastanci će se održati u prostorima matične škole u slijedećim terminima:  SRIJEDA 28.8.2019.god

U 17 sati -  za roditelje 8.b, 8.e, i 8.f razreda
U 18 sati -   za roditelje 8.a, 8.c, i 8.d razreda

Radi popunjavanje tablice učenika putnika za Vukovar potrebno je da roditelj ponese Vrstu i broj učeničke isprave ; zdravstvena iskaznica ili osobna iskaznica ili putovnica (ili bilo koja druga isprava da nije OIB).

U prilogu se nalaze informacije o projektu „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“ u školskoj godini 2019./2020,. te  termin dolaska  škole u Vukovar

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 23. 8. 2019. 11:30

Sufinanciranje troškova nabave drugih obrazovnih materijala za učenike s prebivalištem u Splitu Vijest ima dokument u privitku

Zaključak Grada Splita

„Zaključak o sufinanciranju troškova nabave drugih obrazovnih materijala za učenike s prebivalištem na području Grada Splita koji će pohađati nastavu u osnovnim školama čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija“ kojim je Gradonačelnik Grada Splita odredio visinu i način isplate naknade učenicima koji imaju prebivalište u Splitu, a u školskoj godini 2019./2020. su upisani u osnovnim školama Splitsko-dalmatinske županije.

 

Uz Zaključak priložen je i obrazac „Zahtjeva za sufinanciranje …“ Roditelji/ skrbnici moraju ispunjeni zahtjev dostaviti u Školu najkasnije do ponedjeljka, 30. rujna 2019. godine

 

Vesna Ružić, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 23. 8. 2019. 11:28

Zaključak o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala u šk. god. 2019./2020.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 7/13, 4/13, 3/18 i 4/18-pročišćeni tekst ),  dana 16. srpnja 2019. godine, donosim

    Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

           o izmjenama Zaključka  o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika  i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola              

                                                  u školskoj godini 2019./2020.

 1.  U Zaključku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. ( Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/19 ),  u točki 1. iznos "1.500,00" , mijenja se i glasi "2.000,00 ", a iznos  "2.000,00 " mijenja se i glasi  " 2.500,00 ".
 2. U točki 4. Zaključka, iznos " 800,00 ", mijenja se i glasi " 1.000,00 ".
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 551-01/19-01/01
Ur.br: 2180/01-01-19-4
Solin, 16. srpnja 2019. godine

                                                                                                      GRADONAČELNIK  GRADA SOLINA    
     Dalibor Ninčević uprav.prav.      

 

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 7/13, 4/13, 3/18 i 4/18-pročišćeni tekst ), dana 09. srpnja 2019. godine, donosim

Z A K L J U Č A K

o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći radi nabavke udžbenika
i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u
školskoj godini 2019./2020.

1.Odobravam jednokratne novčane pomoći radi nabavke udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020., obiteljima u kojima su jedno ili dvoje djece polaznici osnovne ili srednje škole, a čiji mjesečni prihod ne prelazi 1.500,00 kuna po članu obiteljskog domaćinstva, kao i obiteljima sa više djece, od kojih su troje i više djece polaznici osnovne ili srednje škole, a mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva ne prelazi 2.000,00 kuna.

2. Odobravam jednokratne novčane pomoći radi nabavke drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola čiji su roditelji /skrbnici korisnici zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb Split, Ispostava Solin.

3. Jednokratna novčana pomoć za učenike od 1.-4. razreda osnovnih škola iznosi 400,00 kuna, a jednokratna novčana pomoć za učenike od 5.-8. razreda osnovnih škola iznosi 700,00 kuna. Pomoć je namijenjena radi nabavke drugih obrazovnih materijala za osnovnu školu.

4. Jednokratna novčana pomoć za učenike srednjih škola iznosi 800,00 kuna. Pomoć je namijenjena radi nabavke udžbenika.

5. Prilikom podnošenja zahtjeva za odobravanje jednokratne novčane pomoći, potrebno je priložiti dokaze o broju članova obitelji, dokaze o prebivalištu, dokaze o prihodima članova obitelji i potvrdu srednje škole o upisu učenika u odgovarajući razred u školskoj godini 2019./2020. (za učenike osnovnih škola nije potrebno dostaviti potvrde o upisu), a isti se može podnijeti najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine.

6. Jednokratna novčana pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. neće se odobriti ukoliko su po nekoj drugoj osnovi ostvarili pravo na besplatne udžbenike ili pomoć pri kupnji udžbenika i obrazovnih materijala za osnovnu školu.

7. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za javne djelatnosti i Upravni odjel za proračun i računovodstvo.

8. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

Klasa: 551-01/19-01/01
Ur.br: 2180/01-01-19-2
Solin, 09. srpnja 2019. godine

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA

Dalibor Ninčević uprav.prav.

SVU POTREBNU DOKUMENATCIJU ZA PRIJAVU MOŽETE PREUZET NA SLUŽBENOJ INTERNETSKOJ STRANICI GRADA SOLINA

LINK:

http://www.solin.hr/index.php/novosti-aktualno-solin/item/5490-zakljucak-o-odobravanju-jednokratnih-novcanih-pomoci-radi-nabavke-udzbenika-i-drugih-obrazovnih-materijala-za-ucenike-osnovnih-i-srednjih-skola-u-sk-god-2019-2020

                                  

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 18. 7. 2019. 13:40

OBAVIJEST O OBAVEZNIM UDŽBENICIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, škole nabavljaju udžbenike za učenike 1., 5. i 7.razed (samo Biologija, Fizika , Kemija)

Učenici 2., 3., 4., 6., 7. i 8. razreda koristiti će prošlogodišnje udžbenike.

Sve učenike naše škole Udžbenici će ih čekati na školskim klupama prvog dana nastave.

 

U privitku se nalaze popisi udžbenika po odjeljenjima za školsku godinu 2019./2020.

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 12. 7. 2019. 13:01

POPIS DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA I POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA ŠK. GOD. 2019./2020. Vijest ima dokument u privitku

Popis drugih obrazovnih materijala i pomoćnih nastavnih sredstava nalaze se po odjeljenjima  za školsku godinu 2019./2020.

Druge obavezne materijale i pomoćna nastavna sredstva kupuje roditelj.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 12. 7. 2019. 12:58

Predstavljanje rezultata projekta "Mystery of History" na Erasmus+ konferenciji u Splitu

Članovi Erasmus+ tima na konferenciji

U četvrtak (30.svibnja 2019.) u Splitu održan je  projektni dan "...od ideje do realizacije..." na kojem su prikazani Erasmus+ projekti u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a pokazalo se da je eTwinning njihov neizostavan dio. Moderatorice događanja bile su Alenka Miljević za vrtiće i osnovne škole, Natalija Moškatelo za projekte općeg obrazovanja u srednjim školama te Sonja Novak za strukovne škole. Prikazani primjeri prakse prava su inspiracija i motivacija za uključivanje u program Erasmus+.
Članovi tima Erasmus+ projekta Mystery of History pridonijeli su ovoj konferenciji sudjelujući u predstavljanju projekta i izlažući brojne rezultate nastale u projektu.

  :: opširnije :: 


objavio: MAJA PLETIKOSIĆ  datum: 2. 6. 2019. 13:23

Upisi u srednje škole šk.god. 2019./20. Vijest ima dokument u privitku

Na stranici  https://www.upisi.hr/upisi/

možete preuzeti publikacije „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2019./2020. – Idemo u srednju!"

kao i sve ostale bitne informacije o upisima.

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 30. 5. 2019. 21:30

"Mystery of History - kad povijest postane priča"

"Mystery of History - kad povijest postane priča", naziv je predavanja koje se održalo na Županijskom vijeću učitelja razredne nastave u Solinu. Predavanje su održale učiteljice Zdenka Jerković, Nives Bogdan,Edita Rizvan i Maja Matas iz koordinatorske škole, Osnovne škole kraljice Jelene, Solin.

Prezentirale su projektne aktivnosti i rezultate Erasmus+ projekta Mystery of History koji je izazvao veliki interes lokalne i šire zajednice te se nadaju da će kolegicama i kolegama pružiti ideje za obogaćivanje i osuvremenjivanje nastave te im ponuditi korisne materijale za rad s učenicima.

  :: opširnije :: 


objavio: MAJA PLETIKOSIĆ  datum: 16. 4. 2019. 21:23

Erasmus + "Once upon an island" posjet Siciliji

U sklopu projekta Erasmus + "Once upon an island" učenici osmih razreda su u ožujku sudjelovali u kratkoročnoj mobilnosti na Siciliji, Italija. Osim grda Siracusa, u kojem su bili smješteni, posjetili su zajedno sa profesorima i ravnateljicom gradove Noto, Agira i nezaboravni vulkan Etna.

Djeca i nastavnici svih zemalja partnera i to iz Poljske, Grčke, Portugala, Italije i Hrvatske su imali priliku sudjelovati u radu talijanske škole, prezentirati projektne zadatke te ostvariti nova prijateljstva.

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Pelivan  datum: 3. 4. 2019. 11:01

Predstavljanje projektnih aktivnosti Erasmus+ projekta Mystery of History u Centru izvrsnost SDŽ

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije organizira  program edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika naziva “Nastavnik za nastavnika”.

Ove godine pripremljene su ukupno 42 edukacije koje su namijenjene svim odgojno-obrazovim djelatnicima unutar različitih područja poučavanja.

 

U subotu 30.ožujka 2019. u Elektrotehničkoj školi u Splitu, Zdenka Jerković i Nives Bogdan iz Osnovne škole kraljice Jelene, Solin uspješno su predstavile projektne aktivnosti i rezultate Erasmus+ projekta Mystery of History na edukaciji naziva “Izazovi projektnog poučavanja”.

 

  :: opširnije :: 


objavio: MAJA PLETIKOSIĆ  datum: 1. 4. 2019. 23:46
» Arhiva naših vijesti    
 


Virtualne učionice

Dragi učenici, pristup virtualnim učionicama se nalazi na sljedećim poveznicama po razredima:
 

5.a

5.b

5.c

5.d

5.e

5.f

 

6.a

6.b

6.c

6.d

6.e

 

7.a

7.b

7.c

7.d

7.e

 

8.a

8.b

8.c

8.d

8.e

8.f

 


Obavijesti vezano za nastavu

 


Kontakt

Osnovna škola kraljice Jelene Solin 

Put mira 3, 21210 Solin 

E-mail: ured@os-kraljicejelene-solin.skole.hr

OIB: 28599641021

PŠ Mravince,
Gajeva 2.: 021/269-934.

PŠ Kučine,
Prilaz M.Vidoševića 9.: 021/269-
937


Javni pozivi 2019./20.

Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Brojač posjeta
Ispis statistike od 31. 1. 2018.

Ukupno: 167540

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju