2019-10-01 15:16:00

Sigurnim korakom u školu 1

Učenici 1. b razreda ove školske godine sudjeluju u eTwinning projektu pod nazivom Sigurnim korakom u školu 1. Sudjelujući u ovom projektu učenici će razvijati međusobnu suradnju te će se osnažiti u primjeni digitalnih alata. Polazište u planiranju su ishodi učenja te očekivanja međupredmetnih tema s posebnim naglaskom na uporabu informacijske i komunikacijske tehhnologije.

Učenici će steći znanja, vještine i stavove kojima će jačati samopouzdanje, razumjeti druge i surađivati s njima, razvijati kritičko mišljenje, određivati svoje izbore te biti svjesni odgovornosti i uzročno-posljedičnih veza, s posebnim naglaskom na sigurnost u neposrednom i virtualnom okruženju.


                                              učiteljica Anita Čupić


Osnovna škola kraljice Jelene Solin