2020-03-02 15:29:00

Sigurnim korakom u školu 1 – Dan ružičastih majica

Učenici 1. b razreda obilježili su Dan ružičastih majica aktivnostima u okviru e Twinning projekta Sigurnim korakom. Poslušali su dječju priču Juha od bundeve. Nakon razgovora o priči dobili su zadatak da najvažnije detalje priče nacrtaju. Svojim crtežima obogatili su zajedničku e slikovnicu sudionika projekta koja se nalazi na linku:

https://view.genial.ly/5e3cb219d886f20fbd540455

                            učiteljica Anita Čupić


Osnovna škola kraljice Jelene Solin