2020-09-22 09:37:47

eTwinning projekt Let's Live Sustainably

Učiteljice Nives Bogdan i Edita Rizvan autorice su međunarodnog eTwinning projekta Let's Live Sustainably / Živimo održivo.

Ovaj jednogodišnji projekt namijenjen je osnovnoškolcima (6-14 godina), a cilj mu je povećati informiranost učenika, odgojno-obrazovnih djelatnika, ali i svih ostalih građana  o održivom razvoju te ih potaknuti na djelovanje usmjereno ka ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i održivog društva u cijelosti.

 

U okviru projektnih aktivnosti, svaki će sudionik na poseban, zanimljiv, edukativan i inspirativan način obilježiti najmanje šest važnih dana kako bi svojim djelovanjem pridonio ostvarenju najmanje šest različitih ciljeva održivosti.

Svaki sudionik ili škola u cjelini izrađuje plan aktivnosti koje će realizirati. Učenici preuzimaju inicijativu i svojim djelovanjem pridonose ostvarenju ciljeva održivog razvoja, npr. humanitarne akcije tijekom prosinca (ostvarenje ciljeva održivog razvoja: Svijet bez siromaštva, Svijet bez gladi), pisanje čestitki u pisanom i digitalnom obliku na materinjem i engleskom jeziku (ostvarenje cilja održivog razvoja:  Kvalitetno obrazovanje), istraživanje o kvaliteti svojih prehrambenih navika, navika svoje obitelji, učenika iz razreda, svih učenika škole (ostvarenje cilja održivog razvoja: Zdravlje i blagostanje), istraživanje kvalitete vode obližnje rijeke (ostvarenje cilja održivog razvoja: Čista voda i sanitarni uvjeti), usporedba potrošnje struje prije i poslije provedbe aktivnosti štednje energije (ostvarenje cilja održivog razvoja: Odgovorna potrošnja i proizvodnja) itd. 

Pri realizaciji projektnih aktivnosti učitelji će se voditi pedagoškim načelima obrazovanja za održivi razvoj:

• interdisciplinarnost i cjelovitost

• orijentiranost na vrijednosti

• poticanje kritičkog razmišljanja

• orijentiranost na rješavanje problema

• metodička raznolikost

• otvorenost za sudjelovanje

• lokalna relevantnost.

UNESCO (2005)

Brojne kompetencije, raznovrsne vještine i vrijednosti razvijat će se kod učenika koji će sudjelovati u ovom projektu: kritičko mišljenje, kreativnost, vještine rješavanja problema, digitalne vještine, socijalne vještine, uvažavanje drugih, uvažavanje različitosti,  obzir prema prirodnim resursima Zemlje, razumijevanje, smisao za pravednost, odgovornost, spremnost na dijalog, istraživački duh i odgovorno djelovanje.

Ovisno o provedenim aktivnostima, različiti sudionici ostvarit će različite projektne rezultate poput: prezentacija, likovnih i literarnih radova, audio i video isječaka, plakata, izložba radova itd.

Kao rezultat zajedničkog rada nastat će:

zajednički online rječnik digitalne knjige škola sudionica koje će na materinjem jeziku biti sažeti prikaz provedenih aktivnosti zajednički video prikaz projektnih aktivnosti javni Twinspace nova znanja i kompetencije unaprjeđenje rada učitelja i škola

U projekt je trenutno uključeno 38 učitelja iz 9 različitih zemalja.

Projektne aktivnosti možete pratiti na:

https://twinspace.etwinning.net/121672/home


Osnovna škola kraljice Jelene Solin