2021-06-25 10:42:49

RASPORED DOPUNSKOG RADA

Od ponedjeljka 28. lipnja  do zaključno petka 2. srpnja 2021. godine za sve učenike koji na kraju nastavne godine imaju 1 ili 2 dvije negativne ocjene organizira se dopunski rad. Raspored dopunskog rada nalazi se u prilogu.

Sanja Matić, pedagoginja

 


Osnovna škola kraljice Jelene Solin