2021-10-06 13:34:50

Natječaj 10.2021.

Solin, 06. listopada 2021. godine
Osnovna škola kraljice Jelene, Solin Put mira 3, 21210 Solin raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

Stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila - 1 izvršitelj/ica s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) na određeno vrijeme, do povratka radnice na rad, u matičnoj školi.

Uvjeti: prema čl. 100. stavku 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19 i 75/20), Pravilniku o radu OŠ kraljice Jelene i Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

Rok natječaja je od 07. listopada 2021. godine do 14. listopada 2021. godine.

NATJEČAJ


Osnovna škola kraljice Jelene Solin