2021-10-13 15:37:49

Natječaj 10.2021 - spremačica

Solin, 06. listopada 2021. godine
Osnovna škola kraljice Jelene, Solin Put mira 3, 21210 Solin raspisuje

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole kraljice Jelene Solin i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ kraljice Jelene, Solin

raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

Spremačica - 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme, rad u matičnoj školi, po potrebi u područnoj školi.

Rok natječaja je od 14. listopada 2021. godine do 21. listopada 2021. godine.

NATJEČAJ


Osnovna škola kraljice Jelene Solin