2021-12-01 08:33:08

Natječaj 12.-2021.

Osnovna škola kraljice Jelene, Solin Put mira 3, 21210 Solin

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole kraljice Jelene Solin i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ kraljice Jelene, Solin

raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

Učitelj povijesti - 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom (40 sati tjedno), na određeno vrijeme, u matičnoj školi, do povratka radnika na rad.

Učitelj matematike - 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom (40 sati tjedno), na određeno vrijeme, u matičnoj školi, do povratka radnice na rad.

Učitelj informatike - 1 izvršitelj/ica s nepunim radnim vremenom (8 sati tjedno), na određeno vrijeme, u područnoj školi Kučine, do povratka radnice na rad.

Učitelj hrvatskog jezika - 2 izvršitelja/ice s punim radnim vremenom (40 sati tjedno), na određeno vrijeme, do povratka radnica na rad, u matičnoj školi.

Rok natječaja je od 02. prosinca 2021. godine do 09. prosinca 2021. godine.


Osnovna škola kraljice Jelene Solin