2021-11-05 18:33:00

eTwinning projekt Dječja prava - Vijeće učenika u školama

U školskoj godini 2021./22. učenici predstavnici Vijeća učenika uključili su se u eTwinning projekt Dječja prava -  Vijeće učenika u školama s pedagoginjom škole koja je koordinatorica Vijeća učenika. U projektu sudjeluju učenici osnovih i srednjih škola iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Jordana i Turske. Cilj projekta je da se učenici upoznaju s dječjim pravima kroz  Konvenciju o dječjim pravima, kao i provedbom dječjih prava u svakodnevnici. Posebno će istražiti  školsku praksu Vijeća učenika u zemljama EU.

Sanja Matić, pedagoginja
 


Osnovna škola kraljice Jelene Solin