2022-02-01 09:53:19

Pahuljice padajte meke i guste

Učenici sedmih razreda su na satu likovne kulture dali mašti na volju pri izradi snježnih pahuljica kad već ne padaju u zbilji. Njihove radove pogedajte u galeriji fotografija. http://os-kraljicejelene-solin.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=162

 


Osnovna škola kraljice Jelene Solin