2022-03-11 13:57:00

eTwinning projekt Primjena različitih tehnika učenja- aktivnost Dan zamijenjenih uloga

Dana 11.3.2022 u okviru eTwinnig projekta Primjena različitih tehnika poučavanja na satu geografije dvije učenice i jedan učenik petog razreda poučavali su učenike drugog petog razreda, učiteljicu geografije Marijanu Bandić Buljan i pedagoginju Sanju MatićUčenici su na taj način razvijali svoje komunikacijske i kompetencijske vještine. Povratne informacije učenika o ovakvom načinu poučavanja su bile pozitivne. Učenici kažu da im je sve bilo dobro objašnjeno i da su slobodni pitati kad im nešto nije jasno. Učenici predavači kažu da su imali veliku odgovornost i neizvjesnost hoće li uspjeti kvalitetno prenijeti gradivo. I jedni i drugi kažu da bi ponovili ovakav način poučavanja 

Sanja Matić, pedagoginja

https://vimeo.com/688809843


Osnovna škola kraljice Jelene Solin