2022-04-01 10:26:00

Globalno zagrijavanje

Globalno zagrijavanje jedan je od većih problema s kojima se svijet suočava i o tome trebamo osvijestiti djecu od najmlađih dana. Posljedice globalnog zatopljenja su velike i utječu na svakog od nas. Učenici sedmog razreda, koji su ujedno polaznici Centra izvrsnost, Lea Spain, Emanula Rapić i Bartul Jurić predstavili su prezentaciju o Globalnom zagrijavanju učenicima 3.b razreda. Nakon prezentacije zajedno sa trećašima radili su pokuse o topljenju leda, u kojim uvjetima se brže topi, topi li se brže na zraku ili vodi. Topi li se brže u slanoj ili slanoj vodi? Sve su to bila pitanja na koja su učenici tražili odgovore radeći pokuse. Sve su pratile profesorice Marijana Bandić Buljan i Marijana Gudić, a trećaše je na ovakakav rad pripremila učiteljica Anita Čupić. Djeca su se odlično snašla u zamijenjenim ulogama.

Marijana Bandić Buljan, profesor mentor


Osnovna škola kraljice Jelene Solin