preskoči na sadržaj
Lektira i medijska kultura

 

LEKTIRA

 

POPIS NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

1. Jacob i Wilhelm Grimm BAJKE (obvezna lektira)

POPIS IZBORNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE

(proĉitati tri djela po izboru)

1. Grigor Vitez - Ivan Vitez A ZAŠTO NE BI

2. Ljudevit Bauer - Mladen Veţa TRI MEDVJEDA I GITARA

3. Sunĉana Škrinjarić KAKO SANJAJU STVARI ili Sunĉana Škrinjarić PLESNA HALJINA ŢUTOG MASLAĈKA

4. Jens Sigsgaard PALE SAM NA SVIJETU

5. Ewa Janikovszky BAŠ ME VESELI ili Ewa Janikovszky ZNAŠ LI I TI

Ewa Janikovszky DA SAM ODRASTAO ili Ewa Janikovszky KAKO DA ODGOVORIM

6. Ţeljka Horvat-Vukelja HRABRICA ili Ţeljka Horvat-Vukelja ZDENKO SLOVOJED ili Ţeljka Horvat- Vukelja SLIKOPRIĈE ili Ţeljka Horvat-Vukelja LETEĆI GLASOVIR ili Ţeljka Horvat-Vukelja PETRA UĈI PLIVATI

7. Sonja Zubović KAKO SE GLEDA ABECEDA

8. Ivanka Borovac ŢIVOTINJSKA ABECEDA

9. Stanislav Femenić IDI PA VIDI

10. Svjetlan Junaković DOME, SLATKI DOME

11. Jean-Baptiste Baronian FIGARO, MAĈAK KOJI JE HRKAO 12. Ana Đokić-Pongrašić NEMAŠ POJMA, GRIZLIJANE

 

POPIS NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

1. Hans Christian Andersen BAJKE (obvezna lektira)

POPIS IZBORNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE

(proĉitati ĉetiri djela po izboru)

1. Ratko Zvrko GRGA ĈVARAK

2. Karel Ĉapek POŠTARSKA BAJKA

3. Carlo Collodi PINOCCHIO

4. Alan Alexander Milne MEDO WINNIE ZVANI POOH

5. Dubravko Horvatić STANARI U SLONU

6. Nevenka Videk - Pika Vonĉina PISMO IZ ZELENGRADA

7. Nada Iveljić NEBESKE BARKE (DOĐI DA TI PRIĈAM) ili Nada Iveljić BOŽIĆNA BAJKA ili Nada Iveljić PRONAĐENO BLAGO

8. Želimir Hercigonja POŠTAR ZEKO BRZONOGI ili Želimir Hercigonja PRAŠNJAVKO ili Želimir Hercigonja KJEL CRNA LABUD PTICA ili Želimir Hercigonja VODENJAK I STARA KRUŠKA

9. Andrea Peterlik-Huseinović PLAVO NEBO ili Andrea Peterlik-Huseinović CICONIA CICONIA

10. Desa Muck ANICA I SPORTSKI DAN ili Desa Muck ANICA I ĈAROBNICA LILI

11. Ela Peroci DJECO, LAKU NOĆ

12. Ivica Bednjanec MALE LJUBAVI

13. Mila Željeznjak SRETNE PRIĈE

14. Božidar Prosenjak MIŠ

15. Hrvoje Kovaĉević GENERAL KIRO MIŠ

16. Larisa Mravunac DJEĈAK U ZVJEZDANIM ĈIZMAMA

17. Charles Perrault BAJKE (izbor: Vile, Kraljević Ĉuperak, Maĉak u ĉizmama Pepeljuga ili Ljepotica i zvijer)

18. Nada Zidar-Bogadi SRETAN CVRĈAK

 

POPIS NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

1. Mato Lovrak VLAK U SNIJEGU (obvezna lektira)

2. Ivana Brlić-Mažuranić ĈUDNOVATE ZGODE ŠEGRTA HLAPIĆA (obvezna lektira)

POPIS IZBORNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE

(proĉitati pet djela po izboru)

1. Luko Paljetak MIŠEVI I MAĈKE NAGLAVAĈKE

2. Vladimir Nazor - Ivan Generalić BIJELI JELEN

3. Dubravko Horvatić GRIĈKI TOP

4. Sanja Polak DNEVNIK PAULINE P. ili Sanja Polak DRUGI DNEVNIK PAULINE P.

5. Sanja Pilić NEMAM VREMENA ili Sanja Pilić E BAŠ MI NIJE ŽAO ili Sanja Pilić HOĆU I JA 6. Stanislav Femenić LUDI KAMEN

7. Hugh Lofting PRIPOVIJEST O DOKTORU DOLITTLEU

8. Nada Iveljić ŠESTINSKI KIŠOBRAN ili Nada Iveljić ĈUVARICE NOVIH KROVOVA 9. Božidar Prosenjak SIJAĈ SREĆE

10. Gianni Rodari PUTOVANJE PLAVE STRIJELE ili Gianni Rodari ĈIPOLINO

11. HRVATSKE NARODNE BAJKE

12. James M. Barrie PETAR PAN

13. Slavko Kolar JURNJAVA NA MOTORU

14. Frank Lyman Baum ĈAROBNJAK IZ OZA

15. Otfried Preussler MALI VODENJAK ili Otfried Preussler MALA VJEŠTICA 16. Elwyn Brooks White PAUKOVA MREŽA

17. Dragutin Horkić ĈAĐAVE ZGODE

18. BASNE (izbor)

 

POPIS NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

1. Ivana Brlić-Maţuranić PRIĈE IZ DAVNINE (Regoĉ i Šuma Striborova) (obvezna lektira) 2. Mato Lovrak DRUŢBA PERE KVRŢICE (obvezna lektira)

POPIS IZBORNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE

(proĉitati pet djela po izboru)

1. Anto Gardaš DUH U MOĈVARI ili Anto Gardaš LJUBIĈASTI PLANET ili Anto Gardaš BAKRENI PETAR ili Anto Gardaš IZUM PROFESORA LEOPOLDA ili Anto Gardaš TAJNA ZELENE PEĆINE ili Anto Gardaš IGRAĈKE GOSPOĐE NADINE

2. Erich Kästner EMIL I DETEKTIVI ili Erich Kästner BLIZANKE ili Erich Kästner LETEĆI RAZRED ili Erich Kästner TONĈEK I TOĈKICA

3. Hrvoje Kovaĉević TAJNA RIBLJEG OKA ili Hrvoje Kovaĉević TAJNA MAĈJE ŠAPE ili Hrvoje Kovaĉević TAJNA TUŢNOG PSA ili Hrvoje Kovaĉević TAJNA GRADITELJA STRAHA ili Hrvoje Kovaĉević TAJNA ZLATNOG ZUBA

4. Slavko Mihalić PETRICA KEREMPUH

5. Felix Salten BAMBI

6. Rudyard Kipling KNJIGA O DŢUNGLI

7. Nikola Pulić KLJUĈIĆ OKO VRATA

8. Matko Marušić SNIJEG U SPLITU

9. Johana Spyri HEIDI

10. Jagoda Truhelka ZLATNI DANCI

11. Zlata Kolarić-Kišur MOJA ZLATNA DOLINA

12. Maja Glušĉević BIJEG U KOŠARI ili Maja Glušĉević KLOPKA ZA MEDVJEDIĆA

13. Nada Mihoković-Kumrić TKO VJERUJE U RODE JOŠ

14. Silvija Šesto BUM TOMICA ili Silvija Šesto BUM TOMICA 2

15. Zoran Pongrašić MAMA JE KRIVA ZA SVE

16. H. Hitrec EKO EKO

17. Istvan Bekeffi PAS ZVAN GOSPODIN BOZZI

18. Sanja Lovrenĉić ESPEREL, GRAD MALIH ĈUDA

19. Astrid Lindgren PIPI DUGA ĈARAPA ili Astrid Lindgren RONJA, RAZBOJNIĈKA KĆI ili Astrid Lindgren RAZMO U SKITNJI

20. Zvonimir Balog NEVIDLJIVA IVA ili Zvonimir Balog JA MAGARAC ili Zvonimir Balog PUSA OD KRAMPUSA ili Zvonimir Balog ZMAJEVI I VUKODLACI

21. Ludwik Jerzy Kern FERDINAND VELIĈANSTVENI

22. Anton van de Velde NEOBIĈNI DOŢIVLJAJI PTIĆA SOVIĆA

23. Ĉeĉuk, Ĉunĉić-Bandov, Horvat-Vukelja, Kolarić-Kišur IGROKAZI (izbor)

 

POPIS NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

1. Ivan Kušan KOKO U PARIZU ili I. Kušan UZBUNA NA ZELENOM VRHU ili I. Kušan KOKO I DUHOVI ili I. Kušan ZAGONETNI DJEĈAK ili I. Kušan LAŢEŠ, MELITA ili I. Kušan DOMAĆA ZADAĆA (obvezna lektira)

2. F. Molnar JUNACI PAVLOVE ULICE (obvezna lektira) 3. ŠALJIVE NARODNE PRIPOVIJETKE (obvezna lektira)

POPIS IZBORNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE

(proĉitati šest djela po izboru)

1. M. Matošec STRAH U ULICI LIPA ili M. Matošec TIKI TRAŢI NEZNANCA ili M. Matošec POSADA OKLOPNOG VLAKA ili M. Matošec SUVIŠAN U SVEMIRU

2. G. Vitez PJESME

3. Sempe/Goscinny NIKICA

4. Miro Gavran SRETNI DANI ili Miro Gavran KAKO JE TATA OSVOJIO MAMU ili Miro Gavran ZALJUBLJEN DO UŠIJU ili Miro Gavran SVAŠTA U MOJOJ GLAVI

5. Z. Krilić ZABRANJENA VRATA ili Z. Krilić POĈETAK PLOVIDBE ili Z. Krilić ĈUDNOVATA ISTINA ili Z. Krilić VELIKI ZAVODNIK ili Z. Krilić ŠALJIVE PRIĈE I PRIĈE BEZ ŠALE

6. Sanja Pilić MRVICE IZ DNEVNOG BORAVKA

7. P. Pavliĉić TROJICA IZ TRNJA ili P. Pavliĉić ZELENI TIGAR ili P. Pavliĉić PETLJA

8. Michael Coleman ZOV LABIRINTA ili Michael Coleman MREŢA JE BAĈENA ili Michael Coleman BIJEG S MREŢE

9. Tihomir Horvat TAJNA GORNJEGA GRADA ili Tihomir Horvat FRKA U ŠĈITARJEVU ili Tihomir Horvat MUKI

10. M. Twain DOŢIVLJAJI HUCKLEBERRYJA FINNA ili M. Twain PUSTOLOVINE TOMA SAWYERA

11. J. Verne 20 000 MILJA POD MOREM ili J. Verne PUT U SREDIŠTE ZEMLJE ili J. Verne PUT OKO SVIJETA ZA 80 DANA

12. Maja Brajko-Livaković FINKA FI

13. T. Bilopavlović PAUNAŠ

14. A. S. Puškin BAJKA O RIBARU I RIBICI

15. BASNE (izbor)

16. Branka Primorac LJUBAVNI SLUĈAJ MAĈKA JOJE

17. Roald Dahl CHARLIE I TVORNICA ĈOKOLADE

18. Michael Ende JIM GUMB I STROJOVOĐA LUCAS

19. Ivan Cankar ISTINA I LJUBAV

20. Henry Winterfeld TIMPETILL (GRAD BEZ RODITELJA)

21. H. Hitrec MATKO NA ŠTAKAMA

22. Anto Gardaš MIRON U ŠKRIPCU ili Anto Gardaš FILIP, DJEĈAK BEZ IMENA

23. S. Lagerlöf LEGENDE O KRISTU

 

 

POPIS NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

1. Ivana Brlić-Maţuranić PRIĈE IZ DAVNINE (osim Šume Striborove i Regoĉa) (obvezna lektira) 2. S. Tomaš MOJ TATA SPAVA S ANĐELIMA (Mali ratni dnevnik) (obvezna lektira)

3. A. Šenoa POVJESTICE (izbor) (obvezna lektira)

POPIS IZBORNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE

(proĉitati šest djela po izboru)

1. B. Dovjak-Matković ZAGREBAĈKA PRIĈA

2. M. Twain KRALJEVIĆ I PROSJAK

3. H. Sienkiewicz KROZ PUSTINJU I PRAŠUMU

4. Ivona Šajatović TAJNA OGRLICE SA SEDAM RUBINA

5. Snjeţana Grković-Janović VELEBITSKE VILIN STAZE

6. Josip Cvenić ĈVRSTO DRŢI JOY-STICK

7. Jadranko Bitenc TWIST NA BAZENU

8. Šime Storić POLJUBIT ĆU JE USKORO, MOŢDA

9. Christine Nöstlinger KONRAD, DJEĈAK IZ LIMENKE ili Christine Nöstlinger OLFI MEĐU ŢENAMA 10. Vlatko Šarić ROGAN ili Vlatko Šarić MIŠKO

11. V. Nazor VELI JOŢE

12. M. Majer DOLAZAK HRVATA

13. Melita Rundek PSIMA ULAZ ZABRANJEN

14. D. Horvatić JUNAĈINA MIJAT TOMIĆ

15. J. Swift GULLIVEROVA PUTOVANJA

16. A. Daudet PISMA IZ MOG MLINA

17. Joţa Horvat WAITAPU ili Joţa Horvat OPERACIJA STONOGA 18. Frances Hodgson Burnett MALI LORD

19. P. Kaniţaj TRIĈAVE PJESME

20. D. Dragojević BAJKA O VRATIMA

21. Ţelimir Hercigonja TAJNI LEKSIKON

22. C. S. Lewis KRONIKE IZ NARNIJE (izbor)

23. O. Wilde SRETNI KRALJEVIĆ

24. Nikola Pulić MAKSIMIRCI

 

POPIS NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

1. B. Prosenjak DIVLJI KONJ (obvezna lektira)

2. H. Hitrec SMOGOVCI (obvezna lektira)

3. V. Nazor VODA (PRIPOVIJETKE) (obvezna lektira)

POPIS IZBORNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE

(proĉitati šest djela po izboru)

1. D. Cesarić PJESME

2. D. Miloš BIJELI KLAUN

3. Zoran Pongrašić GUMI-GUMI

4. Branka Primorac MATURALAC

5. D. Jelaĉić Buţimski SPORTSKI ŢIVOT LETEĆEG MARTINA ili D. Jelaĉić Buţimski BALKANSKA MAFIJA ili D. Jelaĉić Buţimski MARTIN PROTIV CIA-e I KGB-a

6. Ch. Dickens OLIVER TWIST

7. I. I. Ramljak SAN BEZ UZGLAVLJA ili I. I. Ramljak POVRATNIK

8. A. Šenoa ĈUVAJ SE SENJSKE RUKE

9. D. Šimunović DUGA

10. Pero Zlatar OTKLJUĈANI GLOBUS

11. Zvonko Todorovski PROZOR ZELENOG BLJESKA ili Zvonko Todorovski MIRAKUL OD MORA

12. Branka Kalauz ĈUJ, PIGI, ZALJUBILA SAM SE

13. Jadranka Klepac MIRIS KNJIGE

14. Bernard Jan POTRAŢI ME ISPOD DUGE

15. D. Defoe ROBINSON CRUSOE

16. P. Pavliĉić DOBRI DUH ZAGREBA

17. Vjekoslav Majer DNEVNIK MALOG PERICE

18. Sue Townsend TAJNI DNEVNIKA ADRIANA MOLEA ili Sue Townsend, NOVI JADI ADRIANA MOLEA 19. V. Novak IZ VELEGRADSKOG PODZEMLJA

20. Scott O’Dell OTOK PLAVIH DUPINA ili Scott O’Dell CARU CAREVO

21. G. Schwab NAJLJEPŠE PRIĈE KLASIĈNE STARINE

22. Nada Iveljić ŢELIŠ LI VIDJETI BIJELE LABUDOVE ili Nada Iveljić BIJELI PATULJAK ili Nada Iveljić LUTKE S DUŠOM

23. Deborah Ellis DJEVOJĈICA IZ AFGANISTANA

24. Nada Mihoković-Kumrić LASTIN REP

25. C. S. Lewis KRONIKE IZ NARNIJE (izbor)

26. PJESNIĈKI I PROZNI TEKSTOVI O DOM. RATU

 

POPIS NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

1. D. Šimunović ALKAR (obvezna lektira)

2. S. Kolar BREZA (obvezna lektira)

3. D. Tadijanović SREBRNE SVIRALE (obvezna lektira)

POPIS IZBORNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE

(proĉitati šest djela po izboru)

1. E. Hemingway STARAC I MORE

2. A. Šenoa PROSJAK LUKA ili A. Šenoa BRANKA

3. DNEVNIK ANE FRANK

4. E. Kishon KOD KUĆE JE NAJGORE

5. V. Stahuljak DON OD TROMEĐE ili V. Stahuljak ZLATNA VUGA 6. M. J. Zagorka KĆI LOTRŠĈAKA

7. S. Škrinjarić ULICA PREDAKA ili S. Škrinjarić ĈAROBNI PROSJAK 8. Đ. Sudeta MOR

9. W. Shakespeare ROMEO I JULIJA

10. P. Budak MEĆAVA

11. Silvija Šesto DEBELA ili Silvija Šesto TKO JE UBIO PAŠTETICU ili Silvija Šesto VANDA

12. Nada Mihelĉić BILJEŠKE JEDNE GIMNAZIJALKE

13. Maja Brajko Livaković KAD POBIJEDI LJUBAV

14. Sanja Pilić O MAMAMA SVE NAJBOLJE ili S.Pilić SASVIM SAM POPUBERTETIO

15. V. Desnica PRAVDA

16. Mate Balota TIJESNA ZEMLJA

17. E. Kumiĉić SIROTA ili E. Kumiĉić ZAĈUĐENI SVATOVI

18. T. Milohanić DEŠTINI I ZNAMENJE

19. M. Krleţa DJETINJSTVO

20. I. G. Kovaĉić PRIPOVIJETKE

21. K. Bruckner SADAKO HOĆE ŢIVJETI

22. Josip Laća GRAND HOTEL

23. Goran Tribuson LEGIJA STRANACA ili Goran Tribuson RANI DANI ili Goran Tribuson NE DAO BOG VEĆEG ZLA

24. Zlatko Krilić KRIK

25. Milena Mandić POKAJNIK

26. A. de Saint-Exupéry MALI PRINC

27. R. Bach GALEB JONATHAN LIVINGSTON

28. Nancy Farmer KUĆA ŠKORPIONA

29. Nick Hornby SVE ZBOG JEDNOG DJEĈAKA

30. Michael Ende MOMO ili Michael Ende BESKRAJNA PRIĈA

 

 

 

MEDIJSKA KULTURA

 

KNJIGE ZA IZBOR IGROKAZA U SCENSKOME RADU
od I. do VIII. razreda

 1. Zvjezdana Ladika: Kazališni vrtuljak
2. Joža Skok: Harlekin i Krasuljica
3. Ines Škuflić-Horvat: Maštoplov
4. Miro Gavran: 20 igrokaza za sve generacije
5. Ivanka Kunić: Carstvo mašte
6. Jadranka Čunčić-Bandov: Igre sa zmajevima ili Od jarca do komarca ili Šale,
trice, zvrndalice
7. Čečuk, Čunčić-Bandov, Horvat-Vukelja, Kolarić-Kišur: Igrokazi
8. Lada Martinac-Kralj (ur.): Dječja radio drama 1980. - 2000.

 

FILMOVI ZA MEDIJSKU KULTURU
Popis filmova od I. do IV. razreda

 I. razred 
1. B. Kolar: Vau-vau
2. M. Jović i S. Fabrio: Pale sam na svijetu
3. N. Kostelac: Crvenkapica
4. B. Ranitović: Srce u snijegu
5. N. Park: Krive hlače
6. B. Dovniković i A. Marks: Tvrdoglavo mače ili Bijela priča ili Tko je Videku
napravio košuljicu
7. Filmovi iz serije kratkih animiranih i komičnih filmova o Loleku i Boleku, Tomu
i Jerryju, Mickeyu Mouseu, Profesoru Baltazaru i Ch. Chaplinu

II. razred
1. Vrbanić: Svi crteži grada
2. D. Vukotić: Kauboj Jimmy
3. Z. Grgić: Posjet iz Svemira
4. A. Marks: Kako je Ana kupila kruh
5. M. Lovrić: Putovanje plavog lonca
6. M. Lovrić: Ružno pače
7. Lj. Jojić: Svinjar
8. Lj. Jojić: Kraljevna na zrnu graška
9. K. Golik: Gliša, Raka i Njaka
10. M. Jović I S. Fabrio: Metla i Metlenko
11. W. Disney: Snjeguljica i sedam patuljaka ili Pinokio
12. Filmovi iz serije kratkih animiranih i komičnih filmova o Loleku i Boleku, Tomu
i Jerryju, Mickeyu Mouseu, profesoru Baltazaru, Ch. Chaplinu
13. Televizijske emisije s tematikom doma, škole i zavičaja.

III. razred 
1. Z. Grgić, A. Zaninović, B. Kolar: Izbor filmova o profesoru Baltazaru
2. M. Blažeković: Palčić
3. D. Vunak: Mali vlak
4. B. Dovniković, A. Marks: Dva miša
5. Lj. Heidler: Lisica i gavran ili Lisica i roda ili Lav i miš
6. M. Blažeković: Čudnovate zgode šegrta Hlapića
7. M. Relja: Vlak u snijegu
8. V. Fleming: Čarobnjak iz Oza
9. A. Adamson, V. Jenson: Schrek
10. R. Minkoff: Velika pustolovina Stuarta Maloga

IV. razred 
1. D. Vukotić: Krava na Mjesecu
2. B. Dovniković: Znatiželja
3. D. Vukotić: Piccolo
4. M. Blažeković: Čudesna šuma
5. V. Tadej: Družba Pere Kvržice
6. O. Gluščević: Vuk
7. B. Marjanović: Mala čuda velike prirode (izbor)
8. T. Burto: Batman
9. R. Donner: Superman


Popis filmova od V. do VIII. razreda 

V. razred 
1. Što je film: Uvod u filmske vrste
2. B. Dovniković: Znatiželja
3. D.Vukotić:1001 crtež, Igra
4. W. Fin, J. Sanford: Pobuna na farmi
5. W. Disney: po izboru
6. C. Wedge, C. Saldanha: Ledeno doba
7. Suvremeni animirani filmovi po izboru

VI. razred 
1. Što je film: Filmska izražajna sredstva
2. Kazalište: Sve je to kazalište, Gužva na pozornici
Filmovi (sekvence, scene) koji će primjerom potkrijepiti teme o filmskim izražajnim
sredstvima (kadar, plan, kut snimanja, pokreti kamere, osvjetljenje, boja), npr. jedan
od sljedećih šest filmova (ili neki suvremeniji film po izboru koji je dobio dobre
kritike, odnosno značajne nagrade):

3. Braća Lumiere, G. Melies
4. P. Krelja: Povratak
5. R. Zemeckis: Forrest Gump
6. S. Raimi: Spiderman 2
7. G. Lucas: Zvjezdani ratovi (serijal)
8. W. Wyler: Ben Hur

VII. razred 
1. Što je film: Igrani film
2. Što je film: Gluma u filmu
3. Filmovi Ch. Chaplina
4. K. Golik: Tko pjeva, zlo ne misli
5. S. Daldry: Billy Elliot (ili neki drugi suvremeni film po izboru koji je dobio
dobre kritike ili značajne nagrade)
6. TV-serija Smogovci (ili neka druga aktualna i kvalitetna serija po izboru)

VIII. razred 
1. Što je film: Filmska montaža
2. Zagrebačka škola crtanoga filma (Bourek, Grgić, Vukotić, Dovniković i dr.)
3.R.Sremec : Zelena ljubav
4. I. Škrabalo: Slamarke divojke
5. Z. Tadić: Druge
6. A. Babaja: Breza
7. Romeo i Julija
8. R. Benigni: Život je lijep

Kontakt

Osnovna škola kraljice Jelene Solin 

Put mira 3, 21210 Solin 

E-mail: ured@os-kraljicejelene-solin.skole.hr

OIB: 28599641021

PŠ Mravince,
Gajeva 2.: 021/269-934.

PŠ Kučine,
Prilaz M.Vidoševića 9.: 021/269-
937


Novosti HZJZ

Javni pozivi 2020./21.

Virtualne učionice

Dragi učenici, pristup virtualnim učionicama se nalazi na sljedećim poveznicama po razredima:

1.a

1.b

1.c

1.d

1PSK

1PSM

2.a

2.b

2.c

2.d

2PSK

2PSM

3.a

3.b

3.c

3.d

3PSK

3PSM

4.a

4.b

4.c

4.d

4PSK

4PSM

 

Dragi učenici, pristup virtualnim učionicama se nalazi na sljedećim poveznicama po razredima:

 

5.a

5.b

5.c

5.d

5.e

 

 

6.a

6.b

6.c

6.d

6.e

6.f

 

7.a

7.b

7.c

7.d

7.e

7.f

 

8.a

8.b

8.c

8.d

8.e

 

 


Obavijesti vezano za nastavu

 


Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Brojač posjeta
Ispis statistike od 31. 1. 2018.

Ukupno: 276402
preskoči na navigaciju